thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu QN-1668 bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng


HPG -61- 2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

 

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu QN-1668 bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 15 luồng hàng hải Phà Rừng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu QN-1668 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'06.7"

106°46'07.9"

20°56'03.1"

106°46'14.7"

đã được di dời

Thông báo hàng hải số 148/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 14/6/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website