thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu Ninh Bình 6738 đắm tại khu vực phao số 74 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-01-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Vật Cách

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu Ninh Bình 6738 đắm tại khu vực phao số 74 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: tàu Ninh Bình 6738 đắm tại khu vực phao số 74 đoạn Vật Cách luồng hàng hải Hải Phòng đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 404/(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/12/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website