thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu Nam Định 1905 và chấm dứt hoạt động thiết bị báo hiệu AIS “ảo” khống chế khu vực tàu Nam Định 1905 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng


 

HPG-25-2019

 

 

Vùng biển

: Hải Phòng

 

Tên báo hiệu

: NAMDINH 1905 WRECK

 

Tọa độ địa lý:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 

20°35'33.1"

107°00'11.3"

 20°35'29.5"

 107°00'18.1"

 

             

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu Nam Định 1905 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

  • Tàu Nam Định 1905 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng đã được di dời;
  • Báo hiệu AIS “ảo” NAMDINH 1905 WRECK đã chấm dứt hoạt động từ ngày 09/4/2019.

Thông báo hàng hải số 42(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18 tháng 02 năm 2019 và 44(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20 tháng 02 năm 2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50007, VN4N0007;

Bản dấu đỏLiên kết website