thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu HP- 4262 bị đắm tại vùng biển Hải Phòng


HPG-46-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

     

        Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu HP- 4262 bị đắm trên vùng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°43'27.9"

106°59'47.1"

 20°43'24.3"

 106°59'53.9"

 

        đã được di dời.

        Thông báo hàng hải số 108(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23 tháng 4 năm 2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn;

              -  Hải đồ cần cập nhật: VN40001, V1300002, VN50007, V14N0007.

Bản dấu đỏLiên kết website