thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu Hải Long 688 bị đắm trên đoạn Sông Cấm - Luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-118-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu Hải Long 688 bị đắm trên đoạn Sông Cấm - Luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu Hải Long 688 bị đắm trên đoạn Sông Cấm - Luồng hàng hải Hải Phòng đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 304/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website