thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng


HPG -73- 2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

 

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời sà lan 3SD28 bị đắm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu số 22 luồng hàng hải Phà Rừng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan 3SD28 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

20°56'50.7"

106°45'11.3"

20°56'47.1"

106°45'18.1"

Lái

20°56'50.7"

106°45'09.7"

20°56'47.1"

106°45'16.5"

Đã được trục vớt di dời.

Thông báo hàng hải số 170/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website