thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động phao W báo hiệu vị trí tàu Bình Dương 658 bị đắm trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG - 57 - 2017

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng         : Hải Phòng

Tên đoạn luồng : Lạch Huyện

Tên báo hiệu     : Phao W

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°47'01.7"

106°55'21.1"

20°46'58.1"

106°55'27.9"

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi phao W báo hiệu vị trí tàu Bình Dương 658 bị đắm tại đoạn luồng Lạch Huyện;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao W báo hiệu vị trí tàu Bình Dương 658 bị đắm trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 09/6/2017.Liên kết website