thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-104-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

Tên báo hiệu

Tọa độ:

: X1, X2

 

        

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

20°51'24.3"

106°45'28.6"

20°51'20.7"

106°45'35.4"

X2

20°51'31.4"

106°45'24.9"

20°51'27.8"

106°45'31.7"

         Căn cứ Báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 trên luồng hàng hải Phà Rừng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 trên luồng hàng hải Phà Rừng đã chấm dứt hoạt động từ ngày 06/10/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website