thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu số 25 phục vụ thi công cầu Tân Vũ – Lạch Huyện – Đoạn luồng Nam Triệu – Luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-117-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Nam Triệu

Tên báo hiệu         : 25

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

25

20°48'45.9"

106°50'18.8"

20°48'42.3"

106°50'25.6"

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu số 25 phục vụ thi công cầu Tân Vũ – Lạch Huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 09/11/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website