thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu LH6-2, LH6-3, LH6-4 khu vực thi công gói thầu số 6 – Dự án ĐTXD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-115-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu         : LH6-2, LH6-3, LH6-4

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

LH6-2

20°47'26.6"

106°53'56.3"

20°47'23.0"

106°54'03.1"

LH6-3

20°47'42.4"

106°54'41.8"

20°47'38.8"

106°54'48.6"

LH6-4

20°48'25.0"

106°54'15.3"

20°48'21.4"

106°54'22.1"

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thu hồi phao báo hiệu LH6-2, LH6-3, LH6-4 khống chế khu vực thi công gói thầu số 6 – Dự án ĐTXD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu LH6-2, LH6-3, LH6-4 từ ngày 08/11/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website