thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động của 02 phao báo hiệu TV1, TV2 – khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ – Lạch Huyện


HPG-04-2018

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Nam Triệu

Tên báo hiệu         : TV1, TV2

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TV1

20°48'22.0"

106°50'19.9"

20°48'18.4"

106°50'26.7"

TV2

20°48'34.7"

106°50'16.6"

20°48'31.1"

106°50'23.4"

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thu hồi 02 phao báo hiệu TV1, TV2 khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ – Lạch Huyện;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 02 phao báo hiệu TV1, TV2 – khu vực thi công công trình cầu Tân Vũ – Lạch Huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 10/01/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website