thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động báo hiệu ban đêm tại khu vực thi công cầu Tân Vũ – Lạch Huyện


HPG-101-2018

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Nam Triệu

Tên báo hiệu          : TVP1, TVP2, TVP3, TVP4

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TVP1

 20°48'28.3"

 106°50'22.9"

 20°48'24.7"

 106°50'29.6"

TVP2

20°48'28.0"

106°50'18.5"

20°48'24.4"

106°50'25.3"

TVP3

20°48'28.6"

106°50'18.1"

20°48'25.0"

106°50'24.8"

TVP4

20°48'28.3"

106°50'13.7"

20°48'24.8"

106°50'20.5"

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi 04 thiết bị đèn báo hiệu ban đêm tại các trụ P76, P77 và P78 cầu Tân Vũ – Lạch Huyện;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 04 thiết bị đèn báo hiệu TVP1, TVP2, TVP3, TVP4 tại các trụ P76, P77 và P78 cầu Tân Vũ – Lạch Huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 5/7/2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              Hải đồ ảnh hưởng: VN5007, VN4N007, VN5008, VN4N008.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website