thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động 8 phao báo hiệu khu vực chứa chất nạo vét của gói thầu số 8, 9 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-152-2018

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên báo hiệu          : DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, LHP9-1, LHP9-2, LHP9-3, LHP9-4

Tọa độ địa lý          :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

DB-1

20°35'28.4"

106°56'13.9"

20°35'24.9"

106°56'20.6"

DB-2

20°36'02.5"

106°57'32.2"

20°35'58.9"

106°57'39.0"

DB-3

20°36'36.6"

106°58'50.6"

20°36'33.0"

106°58'57.4"

DB-4

20°35'22.8"

106°59'26.8"

20°35'19.2"

106°59'33.6"

LHP9-1

20°34'09.0"

107°00'03.0"

20°34'05.4"

107°00'09.7"

LHP9-2

20°33'34.9"

106°58'44.6"

20°33'31.3"

106°58'51.4"

LHP9-3

20°33'00.9"

106°57'26.2"

20°32'57.3"

106°57'33.0"

LHP9-4

20°34'14.7"

106°56'50.1"

20°34'11.1"

106°56'56.8"

 

Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu khống chế khu vực chứa chất nạo vét của gói thầu số 8, 9 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 8 phao báo hiệu khu vực chứa chất nạo vét của gói thầu số 8, 9 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 06/11/2018.

Ghi chú:  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

                - Hải đồ cần cập nhật VN40001, VN300002, VN30002, VN300003.

Bản dấu đỏLiên kết website