thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu đoạn luồng Sông Cấm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017


HPG-91-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 120/PN ngày 21/6/2018 của Công ty TNHH Phúc Nam; Văn bản chấp thuận bổ sung phương tiện hoạt động thi công số 1172/CVHHHP-PC ngày 21/6/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu đoạn luồng Sông Cấm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017 như sau:

       1. Khu vực thi công: Đoạn luồng Sông Cấm từ phao 65 đến hết phạm vi vùng quay tàu trước cảng Hải Phòng (hạ lưu phao 73 khoảng 700m).

       2. Thời gian thi công: Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 10/7/2018.

       3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP 2866

Sà lan chở đất

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trênluồng hàng hải Hải Phòngcần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website