thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc di dời tàu HD 1886 bị đắm và chấm dứt hoạt động phao W1 khống chế vị trí tàu HD 1886 đắm trên luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-12-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

Tên báo hiệu

: W1

 Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'37.4"

106°51'45.0"

20°51'33.8"

106°51'51.8"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ;  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Tàu HD 1886 bị đắm tại khu vực phao 9 luồng hàng hải Sông Chanh đã được di dời;

- Phao W1 khống chế tàu HD 1886 đắm đã chấm dứt hoạt động từ ngày 15/6/2019;

Các thông báo hàng hải số 169/(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB    ngày 12/6/2019 và số 171/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12/6/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

       - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website