thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Việt Nhật - Hải Phòng


HPG-78-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Vật Cách

         Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 14/2020/ĐN/VJS-CVN ngày 30/6/2020 của Cảng Việt Nhật - Công ty Cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Việt Nhật - Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu vùng nước trước cầu cảng Việt Nhật - Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°54'22.2"

106°37'21.4"

20°54'18.7"

106°37'28.1"

B

20°54'28.8"

106°37'22.1"

20°54'25.2"

106°37'28.9"

C

20°54'29.9"

106°37'20.4"

20°54'26.3"

106°37'27.2"

D

20°54'21.5"

106°37'19.5"

20°54'17.9"

106°37'26.3"

         Độ sâu đạt: -5,0m (âm năm mét).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,9m dọc theo tuyến mép cầu, từ góc cầu phía thượng lưu về phía hạ lưu cầu khoảng 85m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,4m tại góc cầu phía hạ lưu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

Bản dấu đỏLiên kết website