thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Transvina


HPG-03-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

      Căn cứ văn bản số 30.01/CV-TRVN-VN  ngày 30/01/2019 của Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao tại Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng Transvina; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước cầu cảng Transvina.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng Transvina  được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng Transvina được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'10.4"

106°43'01.4"

20°52'06.8"

106°43'08.2"

B

20°52'11.7"

106°43'02.9"

20°52'08.1"

106°43'09.7"

C

20°52'08.2"

106°43'06.7"

20°52'04.6"

106°43'13.5"

D

20°52'06.8"

106°43'05.3"

20°52'03.2"

106°43'12.1"

 

         Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website