thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng PETEC - Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng


HPG-26-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 000381/XNHP ngày 03/4/2019 của Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng PETEC; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng PETEC thuộc Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

                                     Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'09.8"

106°44'47.3"

20°51'06.2"

106°44'54.1"

E

20°51'11.0"

106°44'48.2"

20°51'07.4"

106°44'55.0"

F

20°51'08.6"

106°44'51.9"

20°51'05.0"

106°44'58.7"

G

20°51'07.4"

106°44'51.1"

20°51'03.8"

106°44'57.8"

         Độ sâu đạt: -4,2m (âm bốn mét hai).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,7m, nằm ở khu vực hạ lưu cầu cảng, từ điểm G về phía thượng lưu khoảng 25m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website