thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng mở rộng bến cảng Công ty 128


HPG-108-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 1254/ĐN-BGĐ ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH MTV 128; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng mở rộng bến cảng Công ty 128 như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°51'22.4"

106°44'15.2"

20°51'18.8"

106°44'22.0"

NV2

20°51'24.0"

106°44'15.9"

20°51'20.4"

106°44'22.7"

NV3

20°51'25.7"

106°44'11.5"

20°51'22.1"

106°44'18.3"

NV4

20°51'23.7"

106°44'11.7"

20°51'20.1"

106°44'18.6"

 

       Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ” đạt: -8.5m (âm tám mét rưỡi).

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website