thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật khu đậu tàu chở thiết bị xếp dỡ - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-34-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 090418-05/CV-HICT ngày 09/4/2018 của Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu đậu tàu chở thiết bị xếp dỡ - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu đậu tàu chở thiết bị xếp dỡ - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

 Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°48'02.6"

 106°54'22.0"

 20°47'59.0"

 106°54'28.8"

B’

 20°48'05.7"

 106°54'27.7"

 20°48'02.1"

 106°54'34.4"

C’

 20°47'57.1"

 106°54'33.1"

 20°47'53.5"

 106°54'39.9"

D

 20°47'59.2"

 106°54'24.1"

 20°47'55.7"

 106°54'30.9"

          Độ sâu đạt: -9,9m (âm chín mét chín).

Bản dấu đỏLiên kết website