thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-13-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

     

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 19/02/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 160m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,8m (âm mười hai mét tám).

        Lưu ý: 

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,4m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 2.460m, từ hạ lưu phao số 7 khoảng 450m đến thượng lưu phao số 9 khoảng 420m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,2m, nằm về phía biên trái luồng, có chiều dài khoảng 4.550m, từ thượng lưu phao số 8 khoảng 120m đến hạ lưu phao số 14 khoảng 130m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 30m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 2.845m, từ thượng lưu phao số 11 khoảng 160m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 215m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,3m, nằm về phía biên phải luồng, từ phao số 23 kéo dài về phía hạ lưu khoảng 625m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 18m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 290m đến 435m);

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -11,6m, nằm về phía biên phải luồng từ phao số 23 đến vùng quay tàu trước Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 120m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 435m đến 550m);

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,3m, nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 24 khoảng 425m đến hạ lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 70m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 330m đến 550m).

        2. Đoạn luồng từ thượng lưu vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng đến cặp phao số 29, 30:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét).

        3. Vùng quay tàu trước Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng:

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 660m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'11,3"

106°54'31,8"

20°48'07,7"

106°54'38,6"

 

Độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét).

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,2m, tại khu vực biên phải của vùng quay tàu, đối diện với Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng. Bề rộng dải cạn tính từ biên vùng quay tàu vào khoảng 120m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,5m, tại khu vực biên trái của vùng quay tàu, đối diện với Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng. Bề rộng dải cạn tính từ biên vùng quay tàu vào khoảng 45m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website