thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật đoạn kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-23-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: kênh Cái Tráp

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn luồng kênh Cái Tráp đo đạc và hoàn thành ngày 07/3/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng kênh Cái Tráp như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m (từ đầu kênh nối tiếp với luồng Sông Chanh đến cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -0,9m (âm không mét chín).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -0,4m đến -0,7m nằm phía bên trái luồng, tại khu vực giữa hai phao KT8, KT10. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng hàng hải khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn kênh Cái Tráp – luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website