thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng xăng dầu K99 - Hải Phòng


HPG-04-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 04/KV1-KHTH ngày 04/01/2020 của Công ty xăng dầu Quân đội khu vực I; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng xăng dầu K99 - Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

Trong phạm vi vùng nước trước cảng xăng dầu K99, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'16.5"

106°44'33.9"

20°51'12.9"

106°44'40.7"

B

20°51'14.6"

106°44'39.8"

20°51'11.0"

106°44'46.6"

NV1

20°51'15.0"

106°44'33.4"

20°51'11.4"

106°44'40.2"

NV4

20°51'13.2"

106°44'39.3"

20°51'09.6"

106°44'46.1"

 

Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai)

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -5,4m đến -6,1m, tại khu vực điểm NV4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 4m.

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,4m, dọc theo tuyến mép bến, cách điểm NV4 về phía thượng lưu cầu khoảng 47m, có chiều dài khoảng 8m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 2m.

- Dải cạn ở khu vực thượng lưu bến, từ điểm NV1 về phía hạ lưu khoảng 67m, có độ sâu nhỏ nhất -3,3m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 11m.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website