thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Total Gas Hải Phòng


HPG-167-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2712/TGHP ngày 27/12/2018 của Công ty TNHH Total Gas Hải Phòng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng Total Gas Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

                                               Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'34.4"

106°43'52.6"

20°51'30.8"

106°43'59.3"

B

20°51'31.7"

106°43'51.4"

20°51'28.1"

106°43'58.2"

C

20°51'29.6"

106°43'56.8"

20°51'26.1"

106°44'03.6"

D

20°51'31.9"

106°43'57.8"

20°51'28.3"

106°44'04.5"

          Độ sâu đạt: -4,0m (âm bốn mét).

Lưu ý:

  •  Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,1m, phía thượng lưu cầu, tại khu vực điểm B, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m.
  • Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,7m, dọc theo tuyến mép bến cảng về phía hạ lưu khoảng 30m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.
  • Bản dấu đỏ


Liên kết website