thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-78-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng hoàn thành ngày 16/8/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Đoạn luồng từ cửa kênh Đình Vũ đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,3m (âm ba mét ba).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

          Lưu ý:

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,7m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 320m đến hạ lưu phao số 7 khoảng 540m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 7m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,8m nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 10 khoảng 440m đến hạ lưu phao số 12 khoảng 465m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 8m;

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,9m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 11 khoảng 380m đến hạ lưu phao số 13 khoảng 200m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,0m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 380m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 290m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,0m nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 14 khoảng 640m đến hạ lưu phao số 16 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng)

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,0m (âm hai mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,6m nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 18 khoảng 180m đến hạ lưu phao số 18 khoảng 50m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 15m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,4m, có chiều dài khoảng 150m nằm đối diện với thượng lưu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m;

                                      HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

                            Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008.

Bản dấu đỏLiên kết website