thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-47-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 09/5/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Đoạn luồng từ cửa kênh Đình Vũ đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

          Lưu ý:

          - Dải cạn có độ sâu từ -1,7m đến -2,3m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 240m đến hạ lưu phao số 7 khoảng 550, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 5m;

          - Dải cạn có độ sâu từ -1,8m đến -2,3m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 11 khoảng 280m đến hạ lưu phao số 15 khoảng 40m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 5m;

          - Dải cạn có độ sâu từ -2,1m đến -2,3m nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 10 khoảng 420m đến hạ lưu phao số 12 khoảng 470m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 5m;

3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng)

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,2m (âm hai mét hai).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,9m nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 17 khoảng 750m đến hạ lưu phao số 21 khoảng 1.030m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m;

                                          HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

  Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

Bản dấu đỏLiên kết website