thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến Chi nhánh cảng Tân Vũ


HPG-80-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 2225/CHP-KTCT ngày 01/8/2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc đề nghị thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ; Bình đồ khảo sát độ sâu vùng nước trước cảng và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến Chi nhánh cảng Tân Vũ - Hải Phòng như sau:

      1. Vùng đậu tàu: Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'29.7"

106°46'13.4"

20°50'26.1"

106°46'20.2"

B

20°50'30.5"

106°46'14.0"

20°50'26.9"

106°46'20.8"

E

20°50'11.2"

106°46'41.7"

20°50'07.6"

106°46'48.5"

F

20°50'10.7"

106°46'40.6"

20°50'07.1"

106°46'47.4"

         Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -9,0m (âm chín mét).

    2. Vùng nước từ vùng đậu tàu đến luồng hàng hải Hải Phòng

    Vùng nước từ vùng đậu tàu trước bến đến luồng hàng hải Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

B

20°50'30.5"

106°46'14.0"

20°50'26.9"

106°46'20.8"

C

20°50'34.4"

106°46'17.1"

20°50'30.8"

106°46'23.9"

D

20°50'15.1"

106°46'44.8"

20°50'11.5"

106°46'51.6"

E

20°50'11.2"

106°46'41.7"

20°50'07.6"

106°46'48.5"

    Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -7,0m (âm bảy mét).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website