thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện thi công gói thầu số 8: Nạo vét luồng và đổ thải phần A - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A)


HPG-62-2017

Vùng biển                  : Hải Phòng

Tên luồng                  : Hải Phòng

Tên đoạn luồng         : Lạch Huyện

     Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 630/BQLDAHH-QLDA1 ngày 16/6/2017 của Ban Quản lý dự án hàng hải; văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1144/CVHHHP-ĐDCH ngày 15/6/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phương tiện thi công gói thầu số 8 Nạo vét luồng và đổ thải phần A - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) như sau:

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Đặc điểm phương tiện

Thời gian thi công

Khu vực thi công

HAM 312

(39C838)

Tàu hút bụng

- Cờ quốc tịch: Panama;

- Màu sắc: Mạn màu xanh, cabin màu trắng;

- Kích thước: B x LxT: 17.0m x 84.96m x 6.30m.

16/6/2017 ÷   31/7/2017

Từ thượng lưu phao 10 khoảng 400m đến phao 16 đoạn luồng Lạch Huyện (bao gồm cả trong và ngoài luồng hiện hữu)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới, đảm bảo liên lạc và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn điều tiết của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website