thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện tàu hút bụng Quê Hương 09 thi công nạo vét đoạn Bạch Đằng, kênh Hà Nam thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020


HPG - 137 - 2020

Vùng biển          : Hải Phòng

Tên luồng          : Hải Phòng

    Căn cứ văn bản số 2108/CVHHHP-PC ngày 25/11/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phương tiện tàu hút bụng Quê Hương 09 thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng:

Đoạn luồng Bạch Đằng và kênh Hà Nam.    

2. Thời gian thi công dự kiến:

          Từ ngày 26/11/2020 đến ngày 31/12/2020.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên

phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước

(m)

Quê Hương 09

HP-4325

Tàu hút bụng

79,0

14,0

5,0

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website