thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu cảng Nam Hải Đình Vũ


HPG-103-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 19/CV-2020 ngày 11/8/2020 của Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ; Văn bản số 1402/CVHHHP-PC ngày 11/8/2020 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng Nam Hải Đình Vũ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°49'50.2"

106°47'11.3"

20°49'46.7"

106°47'18.1"

2

20°49'52.7"

106°47'13.0"

20°49'49.1"

106°47'19.8"

3

20°50'00.9"

106°47'00.0"

20°49'57.4"

106°47'06.8"

4

20°49'58.5"

106°46'58.3"

20°49'54.9"

106°47'05.0"

  1. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

HP 3783

Ponton

2

HP 2096

Sà lan

3

HP 5727

Tàu hút

         3. Thời gian hoạt động thi công: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 11/10/2020

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website