thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét vùng nước trước cảng Transvina - Hải Phòng


HPG-130-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Căn cứ văn bản số 45/CVTRVN-HP ngày 25/12/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao tại Hải Phòng về việc đề nghị thông báo hàng hải khu vực thi công gói thầu “nạo vét vùng nước thủy diện cầu cảng Transvina”; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Transvina số 2479/CVHHHP-PC ngày 22/12/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét trước bến cảng Transvina - Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Khu vực thi công nạo vét là vùng nước thủy diện cầu cảng Transvina.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 22/01/2018.

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công:

Phương tiện thi công nạo vét là máy đào gầu dây và vận chuyển đất đi đổ bằng các sà lan tự hành. Tên của các phương tiện thi công gồm:

  • Máy đào gầu dây: HP 3464;
  • Sà lan chở đất: HP 4042.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn Sông Cấm - luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website