thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến và một phần vùng quay tàu trước cảng Hải An


HPG-62-2020      

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

      

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1705-20/CV-HATS ngày 19/5/2020 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 854/CVHHHP-PC ngày 19/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến và một phần vùng quay tàu trước cảng Hải An như sau:

1. Khu vực thi công

       - Khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cầu cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

 20°51'03.0"

 106°45'01.3"

 20°50'59.4"

 106°45'08.1"

A2

 20°51'05.8"

 106°45'00.1"

 20°51'02.2"

 106°45'06.8"

A3

 20°51'01.4"

 106°45'11.7"

 20°50'57.8"

 106°45'18.4"

A4

 20°51'00.2"

 106°45'08.7"

 20°50'56.6"

 106°45'15.5"

 

          - Khu vực thi công nạo vét một phần vùng quay tàu trước cảng Hải An phía biên phải đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

F

 20°51'08.9"

 106°45'04.9"

 20°51'05.3"

 106°45'11.6"

G

 20°51'09.1"

 106°45'06.5"

 20°51'05.6"

 106°45'13.3"

H

 20°51'07.9"

 106°45'09.7"

 20°51'04.3"

 106°45'16.5"

I

 20°51'06.8"

 106°45'10.6"

 20°51'03.2"

 106°45'17.4"

 

        - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'55.4"

106°37'36.4"

20°52'51.8"

106°37'43.1"

B

20°52'56.7"

106°37'36.6"

20°52'53.1"

106°37'43.4"

C

20°52'57.5"

106°37'32.6"

20°52'53.9"

106°37'39.4"

D

20°52'56.2"

106°37'32.3"

20°52'52.6"

106°37'39.1"

 

2. Các phương tiện và thời gian thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

HP 3783

Ponton

Từ ngày 22/5/2020

đến ngày 19/7/2020

2

HP 5156

Tàu hút

3

HP 2096

Sà lan

Từ ngày 22/5/2020

đến ngày 19/6/2020

4

HP 3472

Sà lan

Từ ngày 22/5/2020

đến ngày 06/6/2020

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website