thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng 189 – Hải Phòng


HPG-60-2020

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

    Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 119/TC-189 ngày 18/5/2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng 189 - Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 782/CVHHHP-PC ngày 08/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng 189 – Hải Phòng như sau:

          1. Khu vực thi công

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54.5"

106°45'28.5"

20°50'50.9"

106°45'35.2"

B

20°50'53.0"

106°45'33.8"

20°50'49.4"

106°45'40.6"

C

20°50'53.9"

106°45'35.5"

20°50'50.3"

106°45'42.3"

D

20°50'55.9"

106°45'28.1"

20°50'52.4"

106°45'34.9"

 

        2. Thời gian thi công: từ ngày 19/5/2020 đến ngày 07/6/2020

       3. Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP 3040

Ponton

2

HP 4174

Sà lan

3

HP4411

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website