thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng


HPG-63-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

      

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 40/CV-ĐN ngày 19/5/2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 855/CVHHHP-PC ngày 19/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công

       Khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:   

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'23.8"

106°44'11.4"

20°51'20.2"

106°44'18.2"

B

20°51'18.7"

106°44'24.6"

20°51'15.1"

106°44'31.4"

C

20°51'20.1"

106°44'26.5"

20°51'16.5"

106°44'33.3"

D

20°51'26.0"

106°44'11.0"

20°51'22.4"

106°44'17.8"

 

       2. Thời gian thi công: từ ngày 22/5/2020 đến ngày 07/6/2020.

       3. Phương tiện tham gia thi công

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

HP 2313

Ponton

2

HP 4204

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website