thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng


HPG - 139 - 2018

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng          : Phà Rừng

    Căn cứ văn bản số 1658/CVHHHP-PC ngày 05/9/2018 1187/CVHHHP-PC của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận bổ sung phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng như sau:

1. Khu vực thi công:

Từ cặp phao số 5, 6 đến thượng lưu cặp phao 21, 22 khoảng 280m (9,1km) luồng hàng hải Phà Rừng.

2. Thời gian thi công dự kiến:

    Từ ngày 14/9/2018 đến hết tháng 10/2018.

3. Đặc điểm phương tiện thi công bổ sung:

Tên

phương tiện

Hô hiệu

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước

HB-09

3WBP9

Tàu hút bụng

57,7

13,5

2,7

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Phà Rừng chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website