thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng đoạn Sông Cấm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017


HPG-77-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 86/PN ngày 24/5/2018 của Công ty TNHH Phúc Nam; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1005/CVHHHP-PC ngày 24/5/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét duy tu luồng  đoạn Sông Cấm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017 như sau:

       1. Khu vực thi công: Đoạn luồng Sông Cấm từ phao 65 đến hết phạm vi vùng quay tàu trước cảng Hải Phòng (hạ lưu phao 73 khoảng 700m).

       2. Thời gian thi công: Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 24/7/2018.

       3. Các phương tiện thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP 3040

Ponton nạo vét

 

2

HP 3354

Ponton nạo vét

 

3

HP 3086

Sà lan đổ đất

 

4

HP 3514

Sà lan đổ đất

 

5

HP 3609

Sà lan đổ đất

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website