thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình xây dựng tuyến ống xi phông DN450 cấp nước khu đô thị Bắc Sông Cấm (khu vực Phà Bính và khu vực cầu Bính)


HPG-138-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

       

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1091/CV-KCNHP-BQL ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1570/CVHHHP-PC, ngày 28/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình xây dựng tuyến ống xi phông DN450 cấp nước khu đô thị Bắc Sông Cấm (khu vực Phà Bính và khu vực cầu Bính) như sau:

         - Tuyến ống cấp nước khu đô thị Bắc Sông Cấm khu vực thượng lưu cầu Bính, được lắp đặt ngầm dưới lòng Sông Cấm thẳng từ vị trí cọc S1 đến vị trí cọc S19 có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

S1

20°52'29.6"

106°39'51.8"

20°52'26.0"

106°39'58.6"

S19

20°52'40.2"

106°39'59.0"

20°52'36.6"

106°40'05.8"

 

        - Tuyến ống xi phông DN450 cấp nước khu đô thị Bắc Sông Cấm khu vực thượng lưu Phà Bính, được lắp đặt ngầm dưới lòng Sông Cấm thẳng từ vị trí cọc C1 đến vị trí cọc C26 có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C1

20°52'00.9"

106°40'34.0"

20°51'57.3"

106°40'40.8"

C26

20°52'15.9"

106°40'34.9"

20°52'12.3"

106°40'41.6"

 

          - Thời gian thi công: 6h00 đến 18h00, từ ngày 13/9/2018 đến ngày 30/11/2018;

          - Phương tiện tham gia thi công tàu HP-4106.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn luồng Vật Cách luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

              Hải đồ cần cập nhật VN50008, VN4N0008.

Bản dấu đỏLiên kết website