thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình xây dựng cầu tàu công vụ thuộc trạm quản lý luồng Nam Triệu, thành phố Hải Phòng


 

HPG-120-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Nam Triệu

        Căn cứ văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công xây dựng cầu tàu công vụ thuộc trạm quản lý luồng Nam Triệu số 2214/CVHHHP-ĐDCH và số 2215/CVHHHP-ĐDCH ngày 10/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình xây dựng cầu tàu công vụ thuộc trạm quản lý luồng Nam Triệu, thành phố Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công:

          Khu vực thi công xây dựng cầu tàu công vụ thuộc trạm quản lý luồng Nam Triệu được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°47'55.6"

106°50'41.6"

20°47'52.0"

106°50'48.3"

B

20°47'59.6"

106°50'40.4"

20°47'56.1"

106°50'47.2"

C

20°48'00.6"

106°50'44.2"

20°47'57.0"

106°50'50.9"

D

20°47'56.3"

106°50'44.8"

20°47'52.7"

106°50'51.6"

 
2. Thời gian thi công: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 10/02/2018

3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP-4213

Tàu vận chuyển

 

2

HP-3610

Tàu vận chuyển

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website