thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ


HPG-39-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

     

        Căn cứ văn bản số 86/2018/CV-VNLĐV ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Vinalines Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Vinalines Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm sau:  

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'10.7"

 106°46'40.7"

20°50'07.1"

106°46'47.5"

B

 20°50'06.0"

 106°46'47.4"

20°50'02.4"

106°46'54.1"

C

 20°50'06.4"

 106°46'50.1"

20°50'02.8"

106°46'56.9"

D

 20°50'12.2"

 106°46'41.9"

20°50'08.6"

106°46'48.6"

 

         - Thời gian thi công: Poton HP 3039, sà lan HP 4017, HP 3514 hoạt động thi công từ ngày 12/04/2018 đến ngày 12/06/2018; ponton HP 3382 hoạt động thi công từ ngày 12/04/2018 đến ngày 05/06/2018; sà lan HP 2786 hoạt động thi công từ ngày 12/04/2018 đến ngày 05/05/2018.

         - Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính nhận dạng

Ghi chú

1

HP 3039

Ponton màu đỏ vàng

 

2

HP 3382

Ponton màu đỏ vàng

 

3

HP 3514

Sà lan màu đỏ xanh

 

4

HP 4017

Sà lan màu đỏ xanh

 

5

HP 2786

Sà lan màu đỏ xanh

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website