thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Mipec đoạn luồng Bạch Đằng, luồng Hải Phòng


HPG - 31 - 2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

     

      Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 35/MPC-QLDA ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Mipec; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 592/CVHHHP-PC ngày 30/3/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Mipec được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°49'43.3"

106°48'06.3"

20°49'39.7"

106°48'13.0"

NV2

20°49'43.3"

106°48'19.4"

20°49'39.7"

106°48'26.2"

NV3

20°49'42.9"

106°48'19.4"

20°49'39.3"

106°48'26.2"

NV4

20°49'43.0"

106°48'06.3"

20°49'39.4"

106°48'13.0"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 03/4/2018 đến ngày 29/5/2018

         - Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

HP  3040

Ponton

2

HP 3354

3

HP 3609

Sà lan

4

HP 3086

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

5

HP 4254

Sà lan

6

HP 3103

7

HD 1956

8

HP 2096

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website