thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Flat


HPG-43-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2020-015 của Công ty TNHH FLAT (Việt Nam); Văn bản số 2129/CVHHHP-PC ngày 13/02/2020 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét xây dựng cảng Flat của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Flat như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°49'39.4"

106°47'28.5"

20°49'35.8"

106°47'35.2"

2

20°49'43.1"

106°47'22.6"

20°49'39.5"

106°47'29.4"

3

20°49'44.5"

106°47'23.5"

20°49'40.9"

106°47'30.3"

4

20°49'40.4"

106°47'29.9"

20°49'36.8"

106°47'36.7"

5

20°49'53.3"

106°47'28.2"

20°49'49.7"

106°47'35.0"

6

20°49'54.3"

106°47'38.1"

20°49'50.7"

106°47'44.8"

7

20°49'54.3"

106°47'45.6"

20°49'50.7"

106°47'52.4"

8

20°49'50.7"

106°47'38.3"

20°49'47.1"

106°47'45.1"

9

20°49'42.8"

106°47'33.1"

20°49'39.2"

106°47'39.9"

  1. Các phương tiện tham gia thi công:

 

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động

thi công

1

NĐ1863

Cẩu ngoạm

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 22/5/2020

2

HP 5591

Cẩu ngoạm

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 18/7/2020

3

NB 9899

Tàu hút

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 18/7/2020

4

HP 3796

Sà lan

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 06/6/2020

5

HP 4205

Sà lan

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 18/6/2020

6

HP 3105

Sà lan

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 13/4/2020

7

NĐ 2944

Sà lan

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 18/7/2020

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ

 

 Liên kết website