thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét thủy diện cầu cảng Thượng Lý - Hải Phòng


HPG-127-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

        Căn cứ văn bản số 81/CV ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực hoạt động thi công nạo vét thủy diện cầu cảng Thượng Lý năm 2018;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình trình nạo vét thủy diện cầu cảng Thượng Lý - Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°52'45.2"

 106°39'19.0"

 20°52'41.6"

 106°39'25.7"

B

 20°52'44.1"

 106°39'21.3"

 20°52'40.5"

 106°39'28.1"

B'

 20°52'44.1"

 106°39'22.2"

 20°52'40.5"

 106°39'28.9"

C

 20°52'44.3"

 106°39'24.4"

 20°52'40.7"

 106°39'31.2"

D

 20°52'44.8"

 106°39'26.3"

 20°52'41.2"

 106°39'33.1"

E

 20°52'47.8"

 106°39'20.5"

 20°52'44.2"

 106°39'27.2"

G

 20°52'46.6"

 106°39'19.8"

 20°52'43.0"

 106°39'26.6"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 31/8/2018;

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  0930

Tàu đặt cẩu

2

HP 3475

Tàu đặt cẩu

3

NĐ 2944

Tàu chở bùn đất

4

HP 2604

Tàu chở bùn đất

5

HP 3796

Tàu chở bùn đất

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website