thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét phục vụ hạ thủy tàu HR-NTA04 và khu vực cầu tầu 50.000T tại cảng Nam Triệu


HPG-51-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Phà Rừng

        Căn cứ văn bản số 22/CVNT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình nạo vét phục vụ hạ thủy tàu HR-NTA04 và khu vực cầu tầu 50.000T tại cảng Nam Triệu; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét phục vụ hạ thủy tàu HR-NTA04 và khu vực cầu tầu 50.000T tại cảng Nam Triệu như sau:

  1. Tọa độ các điểm khống chế khu vực nạo vét phục vụ hạ thủy tàu HR-NTA04

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°55'52.8"

 106°45'45.9"

 20°55'49.2"

 106°45'52.7"

B

 20°55'47.1"

 106°45'59.0"

 20°55'43.6"

 106°46'05.7"

C

 20°55'45.7"

 106°45'58.2"

 20°55'42.1"

 106°46'05.0"

D

 20°55'51.3"

 106°45'45.2"

 20°55'47.7"

 106°45'52.0"

 
  1. Tọa độ các điểm khống chế khu vực nạo vét cầu tầu 50.000T

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°55'45.9"

 106°45'44.8"

 20°55'42.3"

 106°45'51.6"

B

 20°55'45.8"

 106°45'46.2"

 20°55'42.2"

 106°45'53.0"

C

 20°55'39.3"

 106°45'45.3"

 20°55'35.7"

 106°45'52.1"

D

 20°55'39.5"

 106°45'43.9"

 20°55'35.9"

 106°45'50.7"

 

 

         - Thời gian thi công: đến hết ngày 19/6/2019;

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

Hạ Long 18 (HP 3954)

Ponton

2

Hạ Long 16 (HP 3967)

Ponton

3

Duy Linh 15 (HP 4029)

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

4

Duy Linh 16 (HP 4057)

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

5

Duy Linh 18 (HP 4075)

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

6

Duy Linh 25 (HP 4076)

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

7

Hạ Long 07 (HP 3887)

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

8

Duy Linh (HP 5156)

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website