thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước và khu quay trở tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Nam Đình Vũ


HPG-59-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

          Căn cứ văn bản số 38/CV ngày 14/6/2017 của Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình nạo vét khu nước và khu quay trở tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Nam Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1099/CVHHHP-QLC ngày 9/6/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu nước và khu quay trở tàu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Nam Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm:  

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

 20°49'45.0"

 106°49'04.6"

 20°49'41.4"

 106°49'11.4"

KN2

 20°49'34.8"

 106°49'20.9"

 20°49'31.2"

 106°49'27.7"

QT1

 20°49'44.3"

 106°49'21.8"

 20°49'40.7"

 106°49'28.6"

QT2

 20°49'35.3"

 106°49'34.9"

 20°49'31.7"

 106°49'41.7"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 14/6/2017 đến ngày 31/12/2017

         - Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Đặc điểm

1

VIETSHIP-01

Tàu hút

- Kích thước: dài x rộng: 79m x 11,6m;

- Cabin màu trắng, mạn màu ghi.

2

 

VIETSHIP TK-05

 

Tàu kéo

- Mạn màu xanh nước biển;

- Kích thước: dài x rộng: 20m x 4,98m.

Bùn đất nạo vét được vận chuyển qua hệ thống đường ống từ tàu hút tại khu vực thi công đổ vào bãi chứa bùn. Tuyến ống được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°49'24.9"

 106°49'12.8"

 20°49'21.3"

 106°49'19.6"

B

 20°49'02.4"

 106°49'11.6"

 20°48'58.8"

 106°49'18.4"

C

 20°48'49.3"

 106°49'13.2"

 20°48'45.7"

 106°49'20.0"

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website