thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Hải An


HPG-58-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

      Căn cứ văn bản số 0806/CV-HA ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Hải An; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1095/CVHHHP-QLC ngày 8/6/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm:  

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A'

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B'

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

C

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

 

         - Thời gian thi công: Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 29/8/2017

         - Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

Ghi chú

1

HP-0930

Ponton máy đào gầu dây

 

2

HP-3354

-

 

3

HP-4017

Sà lan

 

4

HP-3609

-

 

5

HP-2786

-

 

6

HP-3309

-

 

7

HP-3514

-

thi công đến ngày 05/8/2017

8

HP-3746

-

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website