thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp năm 2017


HPG-142-2018

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Kênh Cái Tráp

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 129/2018/QLTC ngày 15/9/2018 của Công ty Cổ phần thương mại Duy Linh; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1581/CVHHHP-ĐDCH ngày 29/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp năm 2017 như sau:

        1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Kênh Cái Tráp từ đầu kênh nối tiếp với luồng Sông Chanh đến cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng.

        2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 21/9/2018 đến hết tháng 11 năm 2018.

        3. Các phương tiện thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước (m)

1

HP 3957

 

Ponton

34,25

11,25

2,0

2

HP 2483

21,3

11,85

2,0

3

HP 0845

20,3

11,3

2,0

4

HP 3954

32,7

10,7

2,2

5

HP 3842

Tàu chở đất

 

Tàu chở đất

53,6

9,36

3,2

6

HP 3877

53,6

9,36

3,2

7

HP 3887

52,56

9,36

3,2

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Kênh Cái Tráp cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website