thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng đoạn Kênh Hà Nam thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017


HPG-70-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Kênh 1Hà Nam

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 10.05/KD-TT ngày 21/5/2018 của Công ty Cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 974/CVHHHP-PC ngày 20/5/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng đoạn Kênh Hà Nam thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017 như sau:

       1. Khu vực thi công: Đoạn luồng Kênh Hà Nam từ hạ lưu cặp phao 29, 30 khoảng 300m đến thượng lưu cặp phao 43, 46 khoảng 200m.

       2. Thời gian thi công: Từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

       3. Các phương tiện thi công:

       - Tàu HB-02

          + Số đăng ký: 3WBW;

          + Loại phương tiện: Tàu hút bụng;

          + Quốc tịch: Việt Nam;

          + Màu sắc: Cabin màu trắng;

+ Kích thước: L x B x H: 52,5m x 12m x 3,6m;

+ Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

       - Tàu HB-09

          + Số đăng ký: 3WBP9;

          + Loại phương tiện: Tàu hút bụng;

          + Quốc tịch: Việt Nam;

          - Màu sắc: Cabin màu trắng;

+ Kích thước: L x B x H: 59,98m x 12,5m x 2,67m;

+ Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website