thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng đoạn Bạch Đằng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017


HPG-71-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Bạch Đằng

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 45/KHTT ngày 21/5/2018 của Công ty Cổ phần Nạo vét đường biển 1 - VINAWACO; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 968/CVHHHP-PC ngày 18/5/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng  đoạn Bạch Đằng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2017 như sau:

       1. Khu vực thi công: Đoạn luồng Bạch Đằng từ cặp phao 47, 50 kéo dài đến cửa kênh Đình Vũ.

       2. Thời gian thi công: Từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

       3. Các phương tiện thi công:

- Tàu Long Châu 02 hoạt động thi công từ ngày 21/5/2018 đến ngày 30/5/2018

          + Số đăng ký: Long Chau 02;

          + Loại phương tiện: Tàu hút bụng;

          + Quốc tịch: Việt Nam;

          + Màu sắc: Cabin màu trắng;

+ Kích thước: B x L x H : 14,6m x 88,4m x 3,8m;

+ Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

       - Tàu HB Hải Thịnh 08

          + Số đăng ký: HP 3424;

          + Loại phương tiện: Tàu hút;

          + Quốc tịch: Việt Nam;

          - Màu sắc: Cabin màu ghi;

+ Kích thước: B x L x H: 8,9m x 51,0m x 2,9m;

+ Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website