thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng


HPG-17-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 09/TC-189 ngày 08/3/2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng 189 Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 370/CVHHHP-QLC ngày 08/3/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Phạm vi thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng -189 Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54.5"

106°45'28.5"

20°50'50.9"

106°45'35.2"

B

20°50'56.7"

106°45'27.9"

20°50'53.1"

106°45'34.7"

C

20°50'54.3"

106°45'36.4"

20°50'50.7"

106°45'43.1"

D

20°50'53.0"

106°45'33.8"

20°50'49.4"

106°45'40.6"

 

2. Thời gian thi công: Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP-4350

Ponton

 

2

ND-2944

Sà lan

Sà lan

 

3

HP-4412

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website