thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu Cảng Xanh Vip Đình Vũ


HPG-83-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Căn cứ văn bản số 80/CV ngày 04/8/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip về việc đề nghị thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu Cảng Xanh Vip Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 1387/CVHHHP-QLC ngày 21/7/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và vùng quay tàu Cảng Xanh Vip Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°49'50,3"

106°47'11,3"

20°49'46,7"

106°47'18,1"

NV2

20°49'45,5"

106°47'18,8"

20°49'41,9"

106°47'25,6"

NV3

20°49'43,1"

106°47'22,6"

20°49'39,5"

106°47'29,3"

NV4

20°49'43,5"

106°47'24,7"

20°49'39,9"

106°47'31,5"

NV5

20°49'48,9"

106°47'28,6"

20°49'45,3"

106°47'35,4"

NV6

20°49'53,5"

106°47'26,4"

20°49'50,0"

106°47'33,2"

NV7

20°49'53,9"

106°47'26,7"

20°49'50,3"

106°47'33,4"

NV8

20°49'56,4"

106°47'15,7"

20°49'52,8"

106°47'22,5"

NV9

20°49'51,5"

106°47'12,2"

20°49'47,9"

106°47'19,0"

 

          Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 08/8/2017 đến ngày 30/10/2017.

          Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

1

NĐ 1863

Ponton máy đào gầu dây

2

HP 4412

Sà lan tự hành

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website